Devizová-expozice.cz

Charakteristika DE

Teoretická část

Změna kurzu, zejména pokud je neočekávaná, může ovlivnit hodnotu aktiv, pasív nebo budoucích peněžních toků firmy. Jestliže jsou tyto hodnoty vyjádřeny v zahraniční měně, jsou vystaveny riziku, že jejich hodnota v domácí měně se v důsledku pohybu devizových kurzů změní ve prospěch či v neprospěch firmy.

Ale i firma, která operuje výhradně na českém trhu, může být pohybem kurzu rovněž ohrožena.

Charakteristika devizová expozice

Abychom lépe pochopili co je to devizová expozice, je třeba si nejdříve identifikovat devizové riziko.

Devizové riziko

Lze ho chápat jako možnost, že v důsledku vývoje kurzů měn se podniku zvýší náklady nebo sníží výnosy oproti původnímu předpokladu, sníží se hodnota jeho devizových aktiv nebo zvýší devizová pasiva, zhorší se jeho konkurenční schopnost, což způsobí, že v budoucnu nedosáhne předpokládané podnikatelské záměry.

Míra možného dopadu změn devizových kurzů na podnik bývá označována jako devizová expozice. Vliv vývoje kurzů měn však může být i opačný a působit pozitivně na dosahované výsledky. Čím vyšší je devizová expozice, tím vyšší je i devizové riziko.

Devizová expozice

Devizová expozice představuje citlivost hodnoty aktiv, pasív a peněžních toků vyjádřených v domácí měně na změny měnového kurzu (očekávané i neočekávané). Tzn. v jaké míře se mění hodnoty vyjádřené v domácí měně v návaznosti za změny kurzu.


Devizová expozice se:

  • může vztahovat jak k nominálním, tak i k reálným hodnotám (očištěny od vlivu inflace).
  • váže jak na stavové (aktiva, pasiva), tak i na tokové veličiny (cash flow)
  • může měřit jak na skutečné, tak i na neočekávané změny devizových kurzů.

Devizová expozice je dána:

  • měnami, se kterými podnik pracuje
  • objemem těchto měn
  • proměnlivostí kursů měn
  • délkou období, po které je podnik pohybu kursu měn vystaven.Náš tip: Vhodný zážitkový dárek pro muže Vám pomůžeme vybrat zde.

Náš tip: Chcete-li se dozvědět podrobnější informace o půjčkách online, zavítejte na web Maxi-Půjčky.cz.