Devizová-expozice.cz

Ekonomická DE

Ekonomická devizová expozice

V následující části se již budeme konktrétněji věnovat ekonomické devizové expozici.

Charakterizovali jsme si ekonomickou devizovou expozici jako citlivost budoucího cash flow firmy (v domácí měně) na změny devizového kurzu. Toto CF zahrnuje dvě významné součásti:

  • CF z domácího trhu
  • CF ze zahraničí, které jsou realizovány v domácí měně exportéra (exportér fakturuje zahraničnímu odběrateli ve své domácí měně).

CF z domácího trhu

Toto CF je rovněž citlivé na pohyb kurzu, neboť úroveň kurzu ovlivňuje přístupnost domácího trhu pro zahraniční konkurenci. V tomto případě máme na mysli především konkurenci vyplývající ze zahraničně obchodní činnosti zahraničních firem.

Domácí výrobce je vystaven ekonomické expozici i přesto, že nemá se zahraničím vůbec neobchoduje (vstupy i výstupy jsou z tuzemska).

Dojde-li například k depreciaci domácí měny, stane se domácí zboží relativně levnějším a zahraniční dražším. To povede k omezení dováženého zboží ze zahraničí.

Na domácím trhu tak ubude konkurenční zboží a domácí výrobce může získat na trhu větší podíl. Případný zisk se pak objeví v CF domácího výrobce. Opačný případ, tedy apreciace devizového kurzu, povede k zpřístupnění domácího trhu zahraničním konkurentům.

CF ze zahraničí v domácí měně exportéra

Změna kurzu zde ovlivňuje cenu zboží pro zahraničního odběratele.

Český exportér prodávající své zboží slovenskému importérovi za české koruny musí počítat s tím, že apreciace české koruny zdraží zboží pro slovenského odběratele, který nakupuje na devizovém trhu české koruny za slovenské koruny.

Ekonomická devizová expozice se dá ze všech předcházejících typů devizových expozic nejhůře zjistit.


Náš tip: Vhodný zážitkový dárek pro muže Vám pomůžeme vybrat zde.

Náš tip: Chcete-li se dozvědět podrobnější informace o půjčkách online, zavítejte na web Maxi-Půjčky.cz.