Devizová-expozice.cz

Ekonomická devizová expozice

Ekonomická devizová expozice

Česká republika patří mezi otevřené ekonomiky. České firmy obchodují na zahraničních trzích a naopak zahraniční podniky přicházejí na trhy tuzemské.

Vývoj devizového kurzu však ovlivňuje i firmy, které se zahraničím vůbec nespolupracují. Pro všechny firmy působící v otevřené ekonomice je velmi důležitý vývoj devizového kurzu. Apreciace kurzu pomáhá dovozcům, depreciace zase nahrává vývozcům.

V naší případové studii se budeme zabývat vlivem devizového kurzu na obchodní transakce a jeho dopadem na konkurenceschopnost firem. Tím, jak veliký dopad mají změny devizového kursu na podnikání firem, se zabývá devizová expozice.

Cílem těchto stránek je objasnit problematiku devizové expozice, zejména pak ekonomické devizové expozice.


Metodika

Téma jsme rozdělili na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se opírá o dostupné materiály z ekonomické literatury a vysokoškolských skript, které se touto problematikou zabývají.

V této části se zabýváme devizovým rizikem, objasňujeme, co je to devizová expozice a jak se dělí. Dále se podrobněji věnujeme ekonomické devizové expozici.

V praktické části se pak snažíme objasnit problematiku ekonomické devizové expozice na názorných příkladech. Všechny údaje v těchto příkladech jsou fiktivní.
Náš tip: Články na téma finance a peníze si můžete přečíst na www.finance-clanky.cz, užitečné rady a tipy z oblasti půjček, úvěrů a pojištění najdete na www.finance-rady-tipy.cz.
Náš tip: Vhodný zážitkový dárek pro muže Vám pomůžeme vybrat zde.

Náš tip: Chcete-li se dozvědět podrobnější informace o půjčkách online, zavítejte na web Maxi-Půjčky.cz.