Devizová-expozice.cz

Praktický příklad

Praktický příklad

Příklad: Vliv ekonomické dev. expozice na firmu působící pouze v tuzemsku

Ekonomickou devizovou expozicí je ovlivněn i podnik, který se zahraničím vůbec neobchoduje. Působí na domácím trhu a veškeré vstupy čerpá z tuzemska. Je to způsobeno tím, že změnou devizového kursu se český výrobek stává pro zahraničí levnějším (dražším), což vede ke zvýšení (snížení) poptávky na českém trhu a postupně ke zvýšení (snížení) CF českého výrobce. Tuto situaci si ukážeme na následujícím příkladě:

Zadání příkladu:

Na českém trhu působí firma, která vyrábí jogurty. Jogurty prodává pouze na domácím trhu, odkud čerpá i veškeré vstupy. Určitý druh jogurtu prodává za cenu 12 Kč. Ročně prodá 500 000 ks. Náklady na výrobu jednoho jogurtu jsou 7 Kč. Jestliže budeme abstrahovat a předpokládat, že se jedná o jediný výrobek firmy, můžeme sestavit schematické CF firmy. Na domácí trh dodává stejný druh jogurtu i rakouská firma, která prodává tento produkt na rakouském trhu za cenu 0,4 EUR. Při současném kurzu 30 CZK/EUR je cena výrobku v ČR 12 Kč.

Řešení

Tab. č. 1 – Porovnání CF české firmy při různých úrovních dev. kurzu

Výchozí situaceDepreciaceApreciace
Devizový kurz CZK/EUR30,00031,92028,550
Množství prodaných výrobků500 000650 000400 000
Cena (CZK/ks)121212
Tržby celkem6 000 0007 800 0004 800 000
Náklady celkem (CZK)3 500 0004 550 0002 800 000
Výsledek hospodaření (CZK)2 500 0003 250 0002 000 000
Daň650 000845 000520 000
Zisk po zdanění (CZK)1 850 0002 405 0001 480 000
Odpisy (CZK)30 00030 00030 000
Cash flow (CZK)1 880 0002 435 0001 510 000

Z tabulky je patrné, že v případě depreciace dojde ke zvýšení ceny rakouského výrobku. Následné zvýšení poptávky po českém produktu zvýší jeho produkované množství a tudíž i cash flow české firmy. V případě apreciace naopak dojde ke zlevnění rakouského výrobku, což v konečném důsledku vede ke snížení cash flow české firmy.


Tab. č. 2 – Zobecněné výsledky příkladu č. 1

Výchozí situaceDepreciaceApreciace
Devizový kurz CZK/EUR30,0031,9228,55
Cena českého jogurtu (CZK)12,0012,0012,00
Cena rakouského jogurtu (CZK)12,0012,7711,42
Cash flow české firmy-Náš tip: Vhodný zážitkový dárek pro muže Vám pomůžeme vybrat zde.

Náš tip: Chcete-li se dozvědět podrobnější informace o půjčkách online, zavítejte na web Maxi-Půjčky.cz.